Οπτική


ΟΠ.010.1 - Ηλεκτρικοί φανοί μεγάλοι

Κατάλληλοι για τα πειράματα οπτικής.


 
Τιμή: 10,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: