Θερμότητα


ΘΕ.123.4 - Μηχανή θερμού αέρα

Η μηχανή θερμού αέρα κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από τον Stirling το 1827 και αποτελεί τη δεύτερη θερμική μηχανή μετά την ατμομηχανή. Της, της αρχές του ίδιου αιώνα ο Otto και ο Diesel κατασκεύασαν της μηχανές εσωτερικής καύσης, περιορίζοντας την εφαρμογή των θερμικών μηχανών. Σήμερα της ο τύπος της μηχανής θερμού αέρα επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο και τούτο γιατί, κάτω από της σημερινές συγκυρίες, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των μηχανών εσωτερικής καύσης. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ότι οι μηχανές θερμού αέρα: Μπορούν να λειτουργήσουν με διάφορες μορφές καυσίμου ακόμα και με ηλιακή ενέργεια.Λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης. Αποτελούν κλειστά συστήματα με την έννοια ότι το χρησιμοποιούμενο καύσιμο δεν προκαλεί φθορές στο εσωτερικό της μηχανής. Παρουσιάζουν σταθερότητα λειτουργίας.Έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης.Γενικά πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα θερμική μηχανή με διδακτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον.


 
Τιμή: 112,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: