Θερμότητα


ΘΕ.081.0 - Θερμιδόμετρο μικρό

Ανάλογη κατασκευή με το θερμιδόμετρο ΘΕ.080.0 αλλά μικρότερων διαστάσεων ύψους 100 mm και διαμέτρου 50 mm περίπου. Χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: