Θερμότητα


ΘΕ.036.0 - Θερμόμετρο διμεταλλικό

Η λειτουργία του στηρίζεται στην παραμόρφωση διμεταλλικής σπείρας ανάλογα με τη θερμοκρασία. Η κλίμακα μέτρησης συνήθως είναι από -30 έως +500 οC.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: