Θερμότητα


ΘΕ.031.0 - Εργαστηριακό θερμόμετρο

Θερμόμετρο περισσότερο ευανάγνωστο. Συνήθως χρησιμοποιούν έγχρωμο υγρό. Η κλίμακα μέτρησης φέρει υποδιαιρέσεις ανά 1ο C.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: