Θερμότητα


ΘΕ.031.0 - Εργαστηριακό θερμόμετρο

Θερμόμετρο περισσότερο ευανάγνωστο. Συνήθως χρησιμοποιούν έγχρωμο υγρό. Η κλίμακα μέτρησης φέρει υποδιαιρέσεις ανά 1ο C. 0-50°C


 
Τιμή: 5,60
Διαθέσιμο

Ποσότητα: