Θερμότητα


ΘΕ.030.0 - Θερμόμετρα Hg

Διατίθενται με διάφορες περιοχές μέτρησης 0-50 οC .


 
Τιμή: 5,60
Διαθέσιμο

Ποσότητα: