Κύματα


ΤΑ.190.0 - Συσκευή υπερήχων

Συσκευή ανάλογων προδιαγραφών με τη σειρά των μικροκυμάτων. Περιλαμβάνει πηγή υπερήχων, δέκτη υπερήχων και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για την πραγματοποίηση σειρά κυματικών φαινομένων με υπερήχους.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: