Κύματα


ΤΑ.180.0 - Συσκευή μικροκυμάτων

Σύνθετη πειραματική διάταξη μικροκυμάτων. Η σειρά περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα για τη μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών κυματικών φαινομένων. Αποτελείται από ένα πομπό πολωμένων μικροκυμάτων με μήκος κύματος 2,8 cm. Έναν δέκτη μικροκυμάτων, ένα κυματοδηγό, ανακλαστικές μεταλλικές επιφάνειες, μεταλλική σχάρα , μεταλλικό πλέγμα, προσομοίωνα κρυστάλλου, κέρινους φακούς, πλαστικά διαφανή δοχεία για το σχηματισμό φακών και αναλυτικό οδηγό χρήσης και πειραματικών δραστηριοτήτων.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: