Κύματα


ΤΑ.150.0 - Στροβοσκόπιο χειροκίνητο

Απλή και φτηνή κατασκευή με την οποία μπορούμε να μελετήσουμε περιοδικά φαινόμενα. Χρησιμοποιείται στη λεκάνη κυματισμών και αποτελείται από ένα δίσκο διαμέτρου περίπου 25 cm. Ο δίσκος αυτός φέρει ακτινωτά και προς την περιφέρεια συνήθως 12 σχισμές πλάτου 3 mm και μήκους 4 cm περίπου. Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται χειροκίνητα ή με τη βοήθεια μικρού ηλεκτρικού κινητήρα.


 
Τιμή: 40,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: