Κύματα


ΤΑ.110.0 - Ζεύγος διαπασών επί αντηχείων

Σετ από δύο όμοια διαπασών, όπου στο σκέλος του ενός υπάρχει ένας μικρός δρομέας. Μετακινώντας το δρομέα αυτό μπορούμε να μεταβάλουμε τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει το διαπασών. Έτσι μπορούμε να ακούσουμε ή να παρατηρήσουμε στον παλμογράφο διάφορα φαινόμενα συμβολής, όπως τα διακροτήματα κ.α.. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάθε ζεύγος διαπασών συνοδεύεται και από ένα οδηγό χρήσης και από μια σειρά πειραμάτων.


 
Τιμή: 75,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: