Κύματα


ΤΑ.080.0 - Συσκευή κυματισμών με λεκάνη

Αποτελείται από τη λεκάνη κυματισμών, τη γεννήτρια δονήσεων, το στροβοσκόπιο χειρός, τη φωτεινή πηγή και μια σειρά από άλλα παρελκόμενα που είναι απαραίτητα για την επίδειξη των κυματικών φαινομένων. Είναι κατάλληλη για την επίδειξη και τη μελέτη πολλών κυματικών φαινομένων, όπως η ανάκλαση, η διάθλαση, η περίθλαση και η συμβολή. Μπορούμε ακόμα με τη συσκευή αυτή να κάνουμε μετρήσεις και να προσδιορίσουμε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων.


 
Τιμή: 187,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: