Ταλαντώσεις


ΤΑ.155.0 - Στροβοσκόπιο ηλεκτρονικό

Ψηφιακό στροβοσκόπιο με δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού των φωτεινών παλμών με συνεχή τρόπο από 1,7 μέχρι 133 παλμούς το δευτερόλεπτο και με ακρίβεια +/- 2%. Ελαφρύ και μεγάλης φωτεινότητας . Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για πολύ ώρα χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.


 
Τιμή: 650,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: