Ταλαντώσεις


ΤΑ.130.0 - Ηχητικός σωλήνας Kund

Πρόκειται για έναν διαφανή ηχητικό σωλήνα από Plexiglas μήκους περίπου 70 cm και διατομής 4 cm. Στη μια του άκρη φέρει κατάλληλα προσαρμοσμένο ένα μικρό μεγάφωνο και από στην άλλη υπάρχει ένα έμβολο που μπορεί να μετακινείται στο εσωτερικό του σωλήνα. Το μεγάφωνο συνδέεται με μια γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων οπότε τίθεται σε διέγερση η στήλη του αέρα που βρίσκεται ανάμεσα στο μικρόφωνο και το έμβολο. Μετακινώντας το έμβολο έχουμε τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε το ενεργό μήκος του ηχητικού σωλήνα με αποτέλεσμα να αλλάζει και η συχνότητα του θεμελιώδη ήχου που μπορεί να παράγει. Όταν πετύχουμε το μέγιστο δυνατό εκπεμπόμενο ήχο σημαίνει ότι έχουμε κατάσταση συντονισμού. Από το γεγονός αυτό και μετρώντας το μήκος της στήλης του αέρα, στην κατάσταση αυτή, μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να προσδιορίσουμε την ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα.


 
Τιμή: 118,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: