Ταλαντώσεις


ΤΑ.020.0 - Συσκευή σύζευξης ταλαντώσεων

Πρόκειται για μια αρκετά έξυπνη πειραματική διάταξη που αποτελείται από επτά όμοια απλά εκκρεμή. Το νήμα κάθε εκκρεμούς είναι στερεωμένο το ένα δίπλα στην άλλο επάνω σε μια λεπτή μεταλλική λάμα που μπορεί να αιωρείται περί τον οριζόντιο άξονα εξάρτησης. Λόγω της ειδικής αυτής εξάρτησης, όταν εκτρέψουμε το πρώτο εκκρεμές από τη θέση ισορροπίας του και το θέσουμε σε ταλάντωση τότε βλέπουμε ότι η διαταραχή αυτή μεταδίδεται διαδοχικά στα άλλα εκκρεμή. Έτσι έχουμε το σχηματισμό ενός γραμμικού ελαστικού κύματος. Προσφέρεται για την κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας των ελαστικών κυμάτων.


 
Τιμή: 33,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: