Ταλαντώσεις


ΤΑ.015.0 - Εκκρεμές Blackburn

Κατάλληλη συσκευή για τη μελέτη και σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων. Αποτελείται από ένα εκκρεμές όπου το σώμα που βρίσκεται δεμένο στην άκρη του νήματος αποτελείται από ένα κωνικό δοχείο με μια μικρή οπή στην κορυφή του. Το δοχείο αυτό το γεμίζουμε με σμυριδόσκονη και το θέτουμε σε ταλάντωση. Κάτω από τον κώνο σύρουμε ένα χαρτί  με σταθερή ταχύτητα και κάθετα προς το επίπεδο ταλάντωσης. Η σμυριδόσκονη καθώς πέφτει επάνω στο χαρτί αναπαράγει τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν το χαρτί σύρεται με σταθερή ταχύτητα που να σχηματίζει γωνία με το επίπεδο ταλάντωσης του εκκρεμούς τότε αναπαράγεται το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο ταλαντώσεων που πραγματοποιούνται σε κάθετες διευθύνσει.


 
Τιμή: 25,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: