Ταλαντώσεις


ΤΑ.010.0 - Εκκρεμές με μεταλλικό σφαιρίδιο

Το εκκρεμές αποτελεί ένα παράδειγμα απλής αρμονικής ταλάντωσης. Κατά την μελέτη του διακρίνουμε τις περιπτώσεις του απλού ή μαθηματικού εκκρεμούς και του φυσικού εκκρεμούς.Το μαθηματικό εκκρεμές προσομοιώνεται με ένα μικρό, βαρύ σφαιρικό σώμα που κρέμεται από πολύ λεπτό νήμα.


 
Τιμή: 25,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: