Ταλαντώσεις


ΤΑ.025.0 - Συσκευή συζευγμένων ταλαντώσεων (Εκκρεμές του Barton)

Η συσκευή αυτή είναι ανάλογη με την προηγούμενη. Εδώ όμως τα έξι εκκρεμή έχουν διαφορετικό μήκος ενώ στο έβδομο έχουμε μεγαλύτερη μεταλλική σφαίρα. Το εκκρεμές με τη μεγάλη μεταλλική σφαίρα βρίσκεται στο μέσον των άλλων και παίζει το ρόλο του διεγέρτη ενώ  τα υπόλοιπα εκκρεμεί είναι οι ταλαντωτές. Τα αχρεία θέτουν σε ταλάντωση το διεγέρτη και παρατηρούμε ότι το εκκρεμές  που έχει το ίδιο μήκος με το διεγέρτη ταλαντώνετε με το μέγιστο πλάτος.


 
Τιμή: 37,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: