Μηχανική ρευστών


ΜΡ.310.0 - Βροχόμετρο

Πλαστικό καλαίσθητο όργανο από διαφανές πλαστικό και κωνικού σχήματος. Διαθέτει ευδιάκριτες χαραγές ανά mm που δείχνουν το ύψος της βροχής σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.


 
Τιμή: 15,60
Διαθέσιμο

Ποσότητα: