Μηχανική ρευστών


ΜΡ.171.0 - Αλκοολόμετρα

Πυκνόμετρα κατάλληλα για την μέτρηση των αλκοολικών βαθμών αντίστοιχων διαλυμάτων.


 
Τιμή: 13,10
Διαθέσιμο

Ποσότητα: