Μηχανική ρευστών


ΜΡ.170.1 - Αραιόμετρα

Μετρούν πυκνότητες μικρότερες της μονάδας 1 gr/ml και συνήθως τα βρίσκουμε με τις παρακάτω περιοχές μέτρησης:


 
Τιμή: 8,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: