Μηχανική ρευστών


ΜΡ.150.0 - Κύλινδροι του Αρχιμήδη

Ζεύγος μεταλλικών ορειχάλκινων και επινικελωμένων κυλίνδρων, όπου ο ένας εισέρχεται και εφαρμόζει ακριβώς στο εσωτερικού του άλλου. Ο εξωτερικός και κοίλος φέρει κατάλληλα άγκιστρα για τη ανάρτησή του από δυναμόμετρο. Χρησιμοποιούνται για την επίδειξη της αρχής του Αρχιμήδη.


 
Τιμή: 15,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: