Μηχανική ρευστών


ΜΡ.120.0 - Αεραντλία εμβολοφόρα με κώδωνα

Συσκευή Γαλλικής προέλευσης. Αποτελείται από διαφανή πλαστικό κώδωνα επάνω σε πλαστική βάση που φέρει ενσωματωμένοι αντλία κενού. Πολύ καλαίσθητη και ανθεκτική συσκευή. Προσφέρεται για πολλά πειράματα που απαιτούν περιβάλλον με δυνατότητα ελάττωσης της εξωτερικής πίεσης.


 
Τιμή: 123,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: