Μηχανική ρευστών


ΜΡ.100.0 - Βαρόμετρα υδραργυρικά

Καλαίσθητες διατάξεις με ξύλινη βάση και επιχαλκωμένες διακοσμητικές μεταλλικές πλάκες με αντίστοιχες υποδιαιρέσεις των μονάδων μέτρησης. Η λειτουργία τους στηρίζεται συνήθως στο πείραμα του Torricelli με ένα γυάλινο σωλήνα με υδράργυρο, κλειστό στο ένα άκρο και ανεστραμμένο σε γυάλινο δοχείο με πώμα ασφαλείας και μεταφοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακίνδυνα για την επίδειξη του πειράματος του Torricelli αλλά και ως διακοσμητικά χώρων και γραφείων.


 
Τιμή: 165,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: