Μηχανική στερεών


ΜΣ.240.1 - Συσκευή ελεύθερης πτώσης

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση του ‘g ‘ και τη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. Για τη μέτρηση του χρόνου χρησιμοποιούμε απλό ψηφιακό χρονόμετρο .


 
Τιμή: 56,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: