Μηχανική στερεών


ΜΣ.440.0 - Κύλινδροι στροφορμής με 4 μπίλιες

Η πειραματική αυτή διάταξη προσφέρεται για επίδειξη της σημασίας που έχει ο τρόπος κατανομής της ύλης σε ένα στερεό σώμα κυλινδρικής συμμετρίας ως προς την ροπή αδράνειας. Είναι δύο όμοιοι πλαστικοί κύλινδροι Φ11 cm και πάχους 2 cm περίπου. Οι κύλινδροι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν με τη βοήθεια μιας βίδας με πεταλούδα. Στο εσωτερικό τους φέρουν κατάλληλες υποδοχές, σε συμμετρικές θέσεις γύρω από τον άξονα συμμετρίας του κυλίνδρου, όπου και τοποθετούνται τέσσερις όμοιες μεταλλικές μπίλιες. Μπορούμε λοιπόν στον ένα κύλινδρο να τοποθετήσουμε τις μπίλιες προς το κέντρο του και στον άλλο κύλινδρο προς την περιφέρεια του, και να τους αφήσουμε ταυτόχρονα να κυλίονται επάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Οι κύλινδροι φτάνουν στην άλλη άκρη του κεκλιμένου επιπέδου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.


 
Τιμή: 49,40
Διαθέσιμο

Ποσότητα: