Μηχανική στερεών


ΜΣ.420.0 - Διάδρομος κρούσης

Μεταλλικός διάδρομος αλουμινίου μήκους περίπου 70 cm για τη μελέτη του φαινομένου της κεντρικής κρούσης σειρά όμοιων μεταλλικών σφαιρών. Προσφέρεται ακόμα και για την επίδειξη του μηχανισμού μεταφοράς ενέργειας από ένα κύμα χωρίς να έχουμε ταυτόχρονα μεταφορά ύλης.


 
Τιμή: 18,10
Διαθέσιμο

Ποσότητα: