Μηχανική στερεών


ΜΣ.410.0 - Διάδρομοι ξύλινοι κύλισης σφαιρών

Ζεύγος ξύλινων διαδρόμων από σκληρό λειασμένο ξύλο διαστάσεων 120 x 12 x 2 cm περίπου, ο ένας με δύο και ο άλλος με τρεις αυλακώσεις ορθογώνιας διατομής. Συνοδεύονται από τέσσερις ατσάλινες μπίλιες οι δύο της ίδιας διαμέτρου. Με την πειραματική αυτή διάταξη μπορούμε να μελετήσουμε ταυτόχρονα και συγκριτικά την κύλιση μεταλλικών σφαιρών της ίδιας διαμέτρου αλλά σε διαφορετικού εύρους αυλακώσεις ή διαφορετικών διαμέτρων σε αυλακώσεις του ίδιου εύρους. Τα πειράματα αυτά προσφέρονται για παραπέρα θεωρητική επεξεργασία και μελέτη  ώστε να κατανοηθεί σε βάθος το φαινόμενο της κύλισης.


 
Τιμή: 56,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: