Μηχανική στερεών


ΜΣ.380.0 - Δίσκος του Euler

Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει ένα ατσάλινο δίσκο κατάλληλου πάχους και διαμέτρου καθώς και ένα κοίλο κάτοπτρο που χρησιμοποιείται ως βάση. Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά κυκλικών μαγνητικών δίσκων με ολογραφικά επεξεργασμένες επιφάνειες.


 
Τιμή: 80,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: