Μηχανική στερεών


ΜΣ.360.0 - Ζυγός αδράνειας

Για τη μελέτη και κατανόηση βασικών φυσικών εννοιών και νόμων. Με τη συσκευή αυτή μπορούμε να αποδείξουμε την ταύτιση βαρυτικής και αδρανειακής μάζας.


 
Τιμή: 52,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: