Μηχανική στερεών


ΜΣ.250.0 - Αεροδιάδρομος

Αποτελείται από ευθύγραμμη αλουμινένια δοκό τετραγωνικής διατομής μήκους περίπου 170 cm. Επάνω στη δοκό μπορούν να ολισθαίνουν ιππείς με μηδενική σχεδόν τριβή. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα λεπτό στρώμα αέρα που παρεμβάλλεται μεταξύ του ιππέα και της επιφάνε


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: