Μηχανική στερεών


ΜΣ.205.0 - Εργαστηριακό αμαξίδιο με έμβολο

Είναι τρίτροχο αμαξάκι από ξύλο διαστάσεων 25 x 8 x 4 cm όπως και το προηγούμενο αλλά με έμβολο, κατάλληλο και αυτό για τα πειράματα της Κινηματικής, διατήρηση της μηχανικής ενέργειας και κυρίως για την απόδειξη της αρχής διατήρησης της ορμής.


 
Τιμή: 41,90
Διαθέσιμο

Ποσότητα: