Μηχανική στερεών


ΜΣ.200.0 - Εργαστηριακό αμαξίδιο απλό

Είναι τρίτροχο αμαξάκι από ξύλο διαστάσεων 25 x 8 x 4 cm χωρίς έμβολο, κατάλληλο για τα πειράματα της Κινηματικής, την απόδειξη της αρχής διατήρησης της ορμής και της μηχανικής ενέργειας.


 
Τιμή: 37,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: