Μηχανική στερεών


ΜΣ.160.0 - Γυροσκόπιο

Γυροσκόπιο μικρών διαστάσεων για τη μελέτη του φαινομένου της περιστροφικής κίνησης στερεού σώματος περί άξονα. Αποτελείται από το γυροσκόπιο, τη βάση στήριξης και το νήμα για την περιστροφή του γυροσκοπίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παιχνίδι.


 
Τιμή: 18,10
Διαθέσιμο

Ποσότητα: