Μηχανική στερεών


ΜΣ.070.0 - Ζυγός συναρμολογούμενος

Αποτελείται από μια ευθύγραμμη μεταλλική (αλουμινίου) ή ξύλινη ράβδο διαστάσεων (μήκος x πλάτος x πάχος) 600x25x5 mm περίπου. Από το κέντρο μάζας (κ.μ.) διέρχεται κατάλληλος άξονας περιστροφής για την ανάρτηση της ενώ εκατέρωθεν του κ.μ. υπάρχουν αριθμημένες εγκοπές για τη στήριξη των ιππέων. Συνοδεύεται από δύο μεταλλικούς δίσκους αλουμινίου και μια σειρά ιππέων. Χρησιμοποιείται για την αρχή λειτουργίας του ζυγού απλής φάλαγγας και του θεωρήματος των ροπών. Μπορούμε όμως να τον χρησιμοποιήσουμε και ως μαθηματικό ζυγό (βλέπε).


 
Τιμή: 41,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: