Μηχανική στερεών


ΜΣ.070.0 - Ζυγός συναρμολογούμενος

Αποτελείται από μια ευθύγραμμη μεταλλική (αλουμινίου) ή ξύλινη ράβδο διαστάσεων (μήκος x πλάτος x πάχος) 600x25x5 mm περίπου. Από το κέντρο μάζας (κ.μ.) διέρχεται κατάλληλος άξονας περιστροφής για την ανάρτηση της ενώ εκατέρωθεν του κ.μ. υπάρχουν αριθμημέ


 
Τιμή: 41,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: