Μηχανική στερεών


ΜΣ.050.0 - Αρθρωτό παραλληλεπίπεδο

Αποτελείται από τρεις ορθογώνιες μεταλλικές επιφάνειες χρώματος μαύρου, αρθρωμένες κατάλληλα για να μπορούν να μετατοπίζονται παράλληλα μεταξύ τους. Από το κέντρο βάρος του συστήματος αναρτάται ένα μικρό νήμα στάθμης. Χρησιμοποιείται για την επίδειξη των


 
Τιμή: 18,80
Διαθέσιμο

Ποσότητα: