Μηχανική στερεών


ΜΣ.010.Χ - Δυναμόμετρα

Σειρά δυναμόμετρων διαφόρων τύπων, με διάφορες κλίμακες ακριβείας. Τα χρησιμοποιούμενα ελατήρια είναι αρίστης ποιότητας, ανθεκτικά και γραμμικής συμπεριφοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση μικρών και μεγάλων δυνάμεων καθώς και για την επιβεβαίωση του νόμου του Hooke. Οι επιμέρους κωδικοί με την αντίστοιχη περιοχή μέτρησης είναι: ΜΣ.010.1  Δυναμόμετρο 1Ν 6,50 €  ΜΣ.010.2  Δυναμόμετρο 2Ν   8,50 €  ΜΣ.010.3 Δυναμόμετρο 2,5Ν 9,00 €  Δυναμόμετρο 5Ν 9,50 € ΜΣ.010.4  Δυναμόμετρο 10Ν   9,50 € ΜΣ.010.5  Δυναμόμετρο 50Ν  10,00 €.


 
Διαθέσιμο

Ποσότητα: