Ομαδικά έργα


ΟΕ.001.0 - Ηλιακό πάρκο

Ομαδικό έργο που αφορά την κατασκευή ενός Hλικού πάρκου. Αποτελείται από τη βάση, τον περιβάλλοντα χώρο με τα φωτοβολταϊκά πάνελ και ένα μικρό χωριό που ρευματοδοτείται από το πάρκο.  Το μέγεθος και η μορφή της κατασκευής είναι δική σας επιλογή. Εμείς σας προσφέρουμε όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας και χρήσης αυτών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα συμβάλει στην πετυχημένη κατασκευή και παρουσίαση του έργου σας. Στη συσκευασία των υλικών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και μία μπαταρία κλειστού τύπου, μικρών διαστάσεων, για την αποθήκευση της παραγόμενης από τα φωτοβολταΙκά ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των υλικών της κατασκευής εξαρτάται από το μέγεθος του πάρκου και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 85 Ευρώ.Στη φωτογραφία φαίνετε ένα πάρκο-χωριό με τέσσερα μικρά σπιτάκια κατασκευασμένα από μακετόχαρτο, ένα λόφο πάνω στον οποίο υπάρχουν τα πάνελ και δυο κολόνες για τη στήριξη των καλωδίων. Η τιμή ενός τέτοιου πάρκου ειναι 47 €.


 
Τιμή: 85,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: