Ατομικά έργα


ΤΟ.387.0 - Κατασκευή Γερανογέφυρα

Μια κατασκευή εντυπωσιακή και λειτουργική. Το ύψος της είναι περίπου 430mm και το μήκος του βραχίονα 260mm. Συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες κατασκευής και σχέδια έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί από παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών. Η κατασκευή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας του ξύλου και επιπλέον να γνωρίσουν στην πράξη τη λειτουργία των μοχλών και γενικότερα των απλών μηχανών.Το πακέτο των υλικών συμπεριλαμβάνονται υλικά που έχουν μικροεπεξεργαστή.


 
Τιμή: 18,75
Διαθέσιμο

Ποσότητα: