Ατομικά έργα


ΤΟ.268.0 - Κατασκευή Όχημα ποντικοπαγίδας

Εντυπωσιακή και πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή. Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ερευνήσει και να δώσει τις σχετικές απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου: Πότε το όχημα θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση; Πότε το όχημα θα διανύσει συγκεκριμένη απόσταση στον ελάχιστο χρόνο; Πότε … Η κίνηση του οχήματος επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μια μικρής ποντικοπαγίδας (Δόκανο). Μήκος οχήματος 630 mm. Μέγιστη διανυόμενη απόσταση 13 m περίπου.


 
Τιμή: 7,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: