Ατομικά έργα


ΤΟ.120.0 - Κατασκευή Μαθηματικός ζυγός

Μια κατασκευή που συνδυάζει τη Φυσική με τα Μαθηματικά. Ακόμα με τη ζυγαριά αυτή μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να ανακαλύψετε βασικές ιδιότητες των μαθηματικών πράξεων. Η βασική αρχή λειτουργίας του στηρίζετε στο θεώρημα των ροπών της Φυσικής.


 
Τιμή: 9,70
Διαθέσιμο

Ποσότητα: