Ατομικά έργα


ΕΠ.492.0 - Κατασκευή Ραδιόφωνο

Η συσκευασία των υλικών περιλαμβάνει σχέδια και αναλυτικές οδηγίες κατασκευής στα Ελληνικά.


 
Τιμή: 7,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: