Ατομικά έργα


ΕΠ.472.0 - Κατασκευή Τηλέγραφος

Με τα υλικά του σετ αυτού μπορείτε να κατασκευάσετε μια μονάδα ενός μοντέλου οπτικού - ακουστικού τηλέγραφου που περιέχει ένα πομπό και έναν δέκτη. Όταν πατάτε το χειριστήριο του πομπού ανάβει στο δέκτη ένα λαμπάκι και ταυτόχρονα ακούγεται ένας ήχος. Μπορείτε να παραγγείλετε και δεύτερη μονάδα και να τις διασυνδέσετε μεταξύ τους. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα σε μεγάλες αποστάσεις.


 
Τιμή:11,90
Τιμή προσφοράς: 10,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: