Ατομικά έργα


ΕΠ.420.0 - Κατασκευή Φάρος

Εντυποσιακό μοντέλο του φάρου της Πάτρας. Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό με τη βοήθεια μπαταρίας .Η συσκευασία πειλαμβάνει όλα τα υλικά και αναλυτικές με σχέδια οδηγίες κατασκευής. Διαστάσεις   13x19x37 cm (μήκος  χπλάτος χ ύψος).


 
Τιμή: 14,70
Διαθέσιμο

Ποσότητα: