Ατομικά έργα


ΕΠ.409.0 - Ανεμογεννήτρια με πίνακα

Πρόκειται για ένα αξιόπιστο συναρμολογούμενο μοντέλο ανεμογεννήτριας σχεδιασμένο για να εισάγει τους μαθητές στην τεχνολογία αξιοποίησης της ισχύος του αέρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στο περιβάλλον. Η κατασκευή συνοδεύεται από σχετικό φυλλάδιο οδηγιών / πειραματικών δραστηριοτήτων.


 
Τιμή: 38,50
Διαθέσιμο

Ποσότητα: