Μοντέλα μηχανών


ΘΕ.123.2 - Μηχανή Carnot ηλιακή

Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό λειτουργικό μοντέλο θερμικής μηχανής τύπου Carnot με ένα και μόνο βραχίονα. Στην περίπτωση αυτή ο μονωτής μεταφέρεται εναλλάξ μεταξύ της θερμής και ψυχρής θερμοδεξαμενής με τη βοήθεια της φυσικού μαγνήτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κυλινδρικού δοχείου της μηχανής. Λειτουργεί με την πρόσπτωση φωτεινής ενέργειας από τον ήλιο ή από ένα λαμπτήρα πυράκτωσης στην επάνω μεταλλική επιφάνεια. Προσφέρεται για διδακτικούς σκοπούς αλλά σε διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα για της ήπιες μορφές ενέργειας.


 
Τιμή:198,00
Τιμή προσφοράς: 178,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: