Ακτινοβολίες


ΗΛ.765.0 - Μετρητής Ακτινοβολιών CellSensor

Ο μετρητής αυτός είναι αρκετά αξιόπιστος και διαθέτει εκτός απο την αναλογική οθόνη φωτεινή και ηχητική προειδοποίηση. Λειτουργεί σε δύο περιοχές συχοτήτων. Η μία αφορά τις σχνοτητες της κνητής τηλεφωνίας και η άλλη τις συχνότητες στη περιοχή των 50 Hz. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από ένα κινητό τηλέφωνο ή απο μια ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί με ρεύμα της ΔΕΗ. Η συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας.


 
Τιμή:95,00
Τιμή προσφοράς: 80,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: