Κύματα


ΤΑ.200.0 - Συσκευή στάσιμων εγκάρσιων κυμάτων

Εντυπωσιακή και πρωτότυπη πειραματική διάταξη για τη δημιουργία πολύ εντυπωσιακών εγκάρσιων στάσιμων κυμάτων.


 
Τιμή:71,30
Τιμή προσφοράς: 45,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: