Κύματα


ΤΑ.080.1 - Γραμμικό ελαστικό μέσο

Πειραματική διάταξη για τη μελέτη μονοδιάστατων κυματικών φαινομένων. Αποτελείται από μια σειρά λεπτών ράβδων κατάλληλα εξαρτημένων και παράλληλων η μια με την άλλη. Με τη συσκευή αυτή μπορούμε να επιδείξουμε πολλά κυματικά φαινόμενα και να μελετήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διάδοση ενός ελαστικού κύματος.


 
Τιμή: 235,00
Διαθέσιμο

Ποσότητα: