Μηχανική ρευστών


ΜΡ.080.0 - Συσκευή νόμου των ιδανικών αερίων

Χρησιμοποιείται για την μελέτη και επιβεβαίωση των νόμων των ιδανικών αερίων. Πρόκειται για μια συμπαγή και προτότυπη συσκευή που επιβεβαιώνει με μεγάλη ακρίβεια τους νόμους των ιδανικών αερίων.Αποτελείται από μια διάφανη κυλινδρική φιάλη που στο επάνω μέρος φέρει το μανόμετρο, το θερμόμετρο, την τρόμπα συμπίεσης, τη βαλβίδα εκτόνωσης και το σύστημα θέρμανσης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και πλήρη πειραματική διάταξη που επιβεβαιώνει τους νόμους των αερίων με σφάλμα μικρότερο του 1,5%.


 
Τιμή:225,00
Τιμή προσφοράς: 210,00 €
Διαθέσιμο

Ποσότητα: